Výklady ze snů

Symbolika snů

Sny se nám zdají každou noc, ale ne vždy si je pamatujeme. Lidský mozek je aktivní neustále, ve dne i v noci. Bdělý rozum je však ve spánku úplně nebo částečně vyřazen a právě tehdy se dostává ke slovu naše podvědomí. V průběhu snění se náš mozek nachází ve zvláštním stavu, kdy není chráněn rozumem a nerozptylují jej ani vnější vlivy. To, co ve snu prožijeme, patří jen naší duši, stejně jako skutečný zážitek. Pokud porozumíme svým snům, můžeme lépe pochopit sami sebe, své jednání a události, které se v našem životě odehrávají.

Sen je v podstatě hádankou, kterou dovede rozluštit jen ten, kdo se touto problematikou podrobně zabývá. Sen hovoří svojí vlastní řečí – mluvou symbolů.

Výklad snů napříč historií

V dobách dávno minulých se stalo vykládání snů součástí náboženského kultu. Sny byly totiž považovány za vnuknutí bohů. Pravidla pro vykládání snů byla zaznamenána do knih, nejstarší dochovaná kniha je kniha Artemidorova, která pochází z 2. století našeho letopočtu. V Řecku se dokonce vykladačství snů stalo jedním ze školních předmětů. Je známo, že moudrost pocházející ze snů, čerpali i takoví filozofové starověku jako Sokrates, Aristoteles či Cicero. Teprve v pozdějších dobách se začala sny seriozně zabývat také věda. Na přelomu 19. a 20. století německý antropolog Adolf Bastian postřehl, že se v mytologii různých kultur vyskytují tytéž motivy, jež nazval elementárními ideami, a tvrdil o nich, že jsou vrozené podobně jako třeba instinkty. Bastianovými myšlenkami se následně inspiroval švýcarský psychiatr a psycholog Carl Gustav Jung, který elementární ideje nahradil pojmem archetypy.

Archetyp jako takový tedy můžeme označit za pradávnou, vždy existující ideu. Jung však kladl důraz na to, že tato idea sama o sobě neexistuje, a to i přesto, že se váže na emoce. Jedná se spíše o obecný popis idejí, které v sobě nosíme. Například Eskymákovi se může zdát o hadu, ačkoliv ho nikdy neviděl a ani neslyšel o tom, že by existoval.

Sen není náhodným úkazem, ani v přírodě se nic neděje bez důvodu, každá událost má nějakou příčinu. Sny můžeme rozdělit do čtyř základních skupin:

  1. sny pocházející z daného člověka, odpovídají jeho charakterovému a tělesnému typu
  2. sny, které mají původ ve vnějších impulzech
  3. sny, které vznikají na základě telepatického působení
  4. prorocké sny odhalující budoucí události

Zdál se Vám v poslední době sen, který Vás překvapil svojí symbolikou, nebo takový, nad kterým jste museli ještě dlouho přemýšlet? Svěřte jej odborníkům, našim zkušeným kartářkám, které se zabývají výkladem snů. Kromě toho Vám mohou provést výklad také z tarotových, cikánských či andělských karet.

 

Komentáře jsou vypnuty.