Věštění pomocí run

Runy jsou označením pro germánské znakové písmo a o jejich původu se traduje mnohé. Stáří prvních runových nápisů se datuje až do 2. století před naším letopočtem. Toto znakové písmo se objevovalo např. na zbraních či sponách. Nejvíce nápisů bylo nalezeno ve Skandinávii, na ostrově Gotland. Ve staroskandinávském jazyce, staré angličtině a němčině označuje slovo runa tajemství, tajnou poradu. V minulosti byly tyto znaky považovány za dar z vesmíru.

Podle sbírky básní Eddy je věštící aspekt run starý jako svět sám. Vypravuje se, jak sedí tři norny na kořeni stromu světa a přitom s pomocí runové věštby vidí a určují osud nejen lidí, ale i bohů.

A k čemu měly runy posloužit?

Runy měly zejména přinášet štěstí a chránit před zlými silami, mají také léčebné účinky.  Proto není divu, že je velmi často malovali Vikingové na své lodě anebo je ryli na zbraně, které používali. Na začátku je vypalovali na kousky dřeva nebo ryli do kamenů. Později je malovali na papír a obtahovali červenou barvou. Pokud však mají být runy využity k rituálním či magickým účelům, pak musí být dodrženy specifické postupy, které jsou popsané v básni Runatál, konkrétně v části ságy Hávamál. Jestliže byste si chtěli magické runy sami vyrobit, velmi dobře fungují runy zhotovené z měděného drátku a připevněné ke slaměné podložce nebo ty, které vyryjete přímo do měděné destičky.

Jakým způsobem runy na člověka působí?

Runy fungují na principu vyzařování energie. Jsou ve své podstatě anténou, která  přijímá vesmírnou energii a vibrace, které potom šíří kolem sebe. Runové znaky mají vliv na naše podvědomí. Je známo, že lidské podvědomí v sobě koncentruje obrovské množství energie, jež se může uvolnit pouze vnímáním určitých tvarů a symbolů. Pokud se vystavíme vlivu těchto symbolů (budeme např. nosit přívěsek s runovým znakem), energie z našeho podvědomí vyplyne na povrch a v našem životě tak mohou nastat důležité změny.

Runy a věštění budoucnosti

Jak jste se již dočetli, runy znamenají mnohem více než pouhou abecedu. Původní runová abeceda neboli Starší futhork má dvacet čtyři znaků, z nichž patnáct je odvoditelných právě z etruského (respektive latinského) písma. Jako každé písmo, prodělaly runy během staletí svůj vlastní historický vývoj. Anglosaský futhork z roku 800 našeho letopočtu ovšem zvýšil počet znaků nejprve na 28 a později až na 33. A nakonec Vikingský futhork runy zredukoval na pouhých 16 znaků.

Ať už sáhneme po jakémkoliv druhu run, společným jmenovatelem každého z nich je, že vždy jedna runa zůstává prázdná, tedy bez symbolu. Tehdy hovoříme o Odynovo nepoznaném. Pokud se s touto runou při věštění setkáte, znamená to, že ve věci problému máte právo nezaujmout žádné stanovisko. Potíž se vyřeší sama, bez Vaší pomoci, která by situaci mohla jen zkomplikovat.

Číst z run a vykládat budoucnost je nelehký úkol, který nedokáže jen tak někdo. V našem týmu se však najdou věštkyně a kartářky, které runám rozumí a rády Vám z nich vyčtou budoucnost.

Zajímá Vás tajemství těchto magických symbolů? Není nic jednoduššího než si vybrat některou z našich kartářek či věštkyň a zavolat jim.

Komentáře jsou vypnuty.