Věštění pomocí kyvadla

Témeř v každém znás dřímá touha nahlédnout do budoucnosti a zjistit, jaká překvapení si pro nás osud přichystal. V lidech tato přirozená zvědavost tkví již odnepaměti, čemuž odpovídá také rozmanitost věšteckých metod. Jednou z nich je také kyvadlo, které se stalo věrným pomocníkem nejedné členky našeho týmu.

Kyvadlo a jeho symbolika

Kyvadlo je mnohdy obestřeno zvláštním tajemstvím, které nás doslova vábí a láká k odhalení. Na druhé straně však může vyvolat strach či obavy, které se možná vytratí, pokud porozumíte principu věštění. Kyvadlo totiž funguje jako prodloužená ruka Vašeho podvědomí, to znamená, že dokáže odhalit i takové skutečnosti a myšlenky, které v sobě záměrně či nevědomě potlačujete. Dle této teorie vysílá Vaše podvědomí elektromagnetické impulzy, jejichž energie kyvadlo rozpohybuje. Nelze se tedy divit, že se kyvadlo stalo velmi oblíbenou magickou pomůckou, která dokáže odpovědět i na otázky, před nimiž záměrně přivíráme oči.

Použití kyvadla

Použijeme-li kyvadlo k účelům věštění, pak hovoříme o tzv. radiestézii.  Kyvadlo je poměrně často zobrazováno jakožto křišťál na stříbrném řetízku. Již v dobách dávno minulých se používalo kyvadlo k odhalování různých tajemství. Citlivě reaguje na energii všech živých bytostí, nejen člověka, ale i rostlin a zvířat. Díky této vlastnosti se často využívá například k identifikaci geopatogenních zón, s jeho pomocí se hledá podzemní voda, drahé kovy i jiné předměty. Jeho schopnosti se využívají samozřejmě i v otázkách vztahů a zdraví, kdy může poměrně rychle identifikovat začínající nemoc, díky čemuž je možné včas nasadit vhodnou léčbu. Dokáže předpovědět blízkou budoucnost, odhalit emoce osob ve Vašem okolí.

Jaké kyvadlo zvolit? Pravidla při práci s kyvadlem.

Existují určitá pravidla, která bychom měli při práci s kyvadlem dodržovat. Jestliže si přejete, aby kyvadlo sloužilo jako prostředník k navázání kontaktu s duchovními bytostmi, musí být větších rozměrů, postačí asi mezi 12 až 15 centimetry. Obvykle se přitom používají prsteny či křišťály zavěšené na jediném provázku, případně na řetízku. Řetízek či prstýnek byste měli užívat čistě k magickým účelům, tyto předměty nenoste běžně na sobě. Někteří odborníci se shodují, že kyvadlem může být cokoliv, co disponuje otvorem uprostřed a dá se zavěsit. Z materiálů se používají například mosazná, jantarová, stříbrná, skleněná, kamenná, nebo polodrahokamová kyvadla.

Jak ale kyvadla vlastně fungují?

Ještě předtím, než se pustíme do věštění, eliminujeme jakékoliv rušivé energie a záření. Pokud byste například chtěli vyzkoušet kyvadlo doma, vypněte televizi, rádio či počítač.

Pravidlem je, že se na začátku s kyvadlem nepracuje v blízkosti jiných osob. Je také nutné si předem omýt a osušit ruce a zbavit se všech prstýnků a řetízků.

Před prvním použitím byste měli kyvadlo mechanicky i duchovně očistit. Nejprve kyvadlo omyjte nebo otřete vlhkým hadříkem. Poté zapalte svíčku a nad plamenem jej podržte do té doby, než se uklidní jeho pohyb.

Kyvadlo zásadně nikomu nepůjčuje, jako každý jiný předmět, přejímá naši energii a vytváří si na nás vazbu.

Věštění pomocí kyvadla

Kyvadlo by se mělo držet v dominantní ruce. Šňůra se přitom drží palcem a ukazováčkem tak, že jsou obráceny dolů. Paže by měla být pevná, ale bez napětí. Pokud chceme znát odpověď na nějakou otázku, její znění musí být takové, aby se na ni dalo odpovědět ano či ne.

Obecně platí, že kyvadlo může opisovat tři základní figury: kruhy, elipsy a přímky. Existuje však ještě celá řada dalších odchylek a variant. Je třeba proto vyzkoušet, jakým způsobem bude kyvadlo odpovídat „ANO“ anebo naopak „NE“. Položte kyvadlu tedy zprvu otázku, na kterou znáte negativní odpověď (např. Jsem vdaná?). Daný pohyb kyvadla bude taktéž pro všechny ostatní odpovědi znamenat NE. Potom položte otázku, na kterou můžete s jistotou odpovědět ANO a nechte rozpohybovat kyvadlo, tento pohyb bude náležet kladné odpovědi. Tato pravidla platí ale jen pro toto sezení. Pokud se zeptáte kyvadla jiný den, může být pohyb vyjadřující odpověď ANO či NE odlišný. Je proto třeba tuto zkoušku provádět znovu před každou sérií otázek.

Ne každému člověku je dán cit pro práci s kyvadlem. Pokud si na vlastní věštění netroufáte nebo máte jakékoliv pochybnosti, můžete se obrátit přímo na nás. Společně s pomocí profesionálek dokážete nalézt odpovědi na otázky, které Vás zajímají. Budeme se na Vás těšit!

Komentáře jsou vypnuty.