Andělské karty

Tyto karty jsou velmi inspirativní, vždy v sobě nesou pozitivní poselství, která Vám ozřejmí, jak můžete zapracovat v určité sféře svého života. Nenajdete mezi nimi žádné negativní karty, andělé k Vám promlouvají s láskou a moudrostí.

Andělské karty ochraňují

Život mnohé z nás dříve či později zavede na křižovatku osudu a postaví nás před závažná rozhodnutí. V této chvíli většina lidí hledá pomoc či radu, která by jim v takové situaci velmi ulehčila. Vždyť jediné rozhodnutí může ovlivnit celý náš další život. Někdo třeba vloží důvěru do své intuice a jakéhosi šestého smyslu, jiní věří, že nad nimi po celý život drží ochrannou ruku jejich anděl – metafyzický ochránce.

Každý má svého anděla strážného

Pokud patříte spíše do druhé kategorie, tedy věříte ve své anděly strážné a rádi byste se s nimi spojili, využijte možnosti výkladu andělských karet. Právě jejich prostřednictvím k Vám andělé mohou promlouvat. Některým byl dar komunikace s metafyzickými ochránci dán již od narození, jiní o něj v průběhu života přišli a jsou mezi námi i ti, kteří tuto možnost nikdy neměli. Andělé mohou být Vašimi stálými ochránci, rádci a učiteli. Nechte proto promluvit svého anděla strážného skrze naši zkušenou kartářku. Kartářka Vám poodhalí odpovědi na otázky, které Vás tíží a poradí, jak se rozhodnout v některé z mnoha životních situací. Občas se každý z nás ocitne na křižovatce a potřebuje podat pomocnou ruku.

Úloha andělských karet

Jestliže toužíte poznat svého ochránce a pomocníka – anděla strážného, musíte se naladit na jeho neviditelnou, ale stálou přítomnost. Hovořte s ním, modlete se k němu, proste ho o radu. Během dne zažíváte spoustu okamžiků, kdy k Vám andělé svojí řečí promlouvají. Stačí jen poslouchat a více si všímat toho, co se kolem Vás odehrává. Anděly můžete pozvat také do svých snů.

Pomocí sady 44 andělských karet můžete naleznout odpovědi na otázky týkající se Vašeho milostného života, zaměstnání, zdraví, rodiny, ale také třeba osobního či duchovního růstu.

Nyní jste zjistili, že kontakt s anděly není tak složitý, jak se Vám možná na začátku zdálo.

Stačí jediné – věřit a spojit se s nimi. Odpovědi na významné životní otázky pak na sebe nenechají dlouho čekat. Tak již přestaňte váhat a zavolejte nám o radu, naše zkušené kartářky Vám pomohou spojit se s Vašimi Strážnými anděly.

Komentáře jsou vypnuty.